Εκδήλωση για τα προϊόντα της εταιρίας ΕΑΤΟΝ

    Η εταιρία μας σε συνεργασία με την ΕΑΤΟΝ διοργάνωσε στις 13.06.2018 τεχνική ενημέρωση για τα προϊόντα που διαθέτει η ΕΑΤΟΝ στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνεργάτες της εταιρία μας που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα σε βιομηχανικές ή κτηριακές εφαρμογές.
    Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλήρη γκάμα των προϊόντων της ΕΑΤΟΝ όπως, προϊόντα χαμηλής τάση, μέσης τάσης, αυτοματισμού, ασφαλείας και βιομηχανικό υλικό.
    Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τους συμμετέχοντες ότι η εταιρία μας διαθέτει ήδη τεχνογνωσία στα προϊόντα της ΕΑΤΟΝ και είναι έτοιμη να τους υποστηρίξει σε μελλοντικές εφαρμογές τους.