Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

    Η βιομηχανία βρίσκεται ακριβώς στο κατώφλι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ο αυτοματισμός ακολουθείται από την ψηφιοποίηση της παραγωγής. Ο στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας και της ποιότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο δρόμο τους προς το μέλλον της βιομηχανίας.