Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία που παρέχει ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα και λύσεις για βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμού, ελέγχου και κίνησης. Έχει αναπτύξει δραστηριότητες στους ακόλουθους τέσσερεις τομείς που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του κλάδου της βιομηχανίας.

Εμπορία ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων

Ο τομέας εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων διαθέτει προϊόντα που απαιτούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις όπως:

  • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
  • Βιομηχανικά αισθητήρια
  • Βιομηχανικά όργανα
  • Βιομηχανικό υλικό
  • Συστήματα κίνησης
  • Διανομή ισχύος
  • Τεχνολογίες κτιρίων

Μέσω του σύγχρονου logistic center που διαθέτουμε εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών μας για μεγάλο πλήθος προϊόντων από αναγνωρισμένους κατασκευαστές, με άμεσες παραδόσεις. Αυτό που διαφοροποιεί την Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε σε σχέση με άλλες εταιρείες είναι η δυνατότητα της, μέσω των έμπειρων μηχανικών που διαθέτει, να παρέχει τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα τόσο κατά τη φάση της ζήτησης, όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε διαθέτει την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις (σχεδιασμός, κατασκευή, προγραμματισμός, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία) σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (μέσης και χαμηλή τάση), τον αυτοματισμό (PLC, Scada) την κίνηση (κινητήρες, inverters, servo, robotics) και τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπηρεσίες

Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για βιομηχανίες:

  • Επισκευές σε βιομηχανικά ηλεκτρονικά μέσω της αντιπροσώπευσης της εταιρείας UNIS GROUP
  • Προγραμματισμός / θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και drives
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανικούς χώρους

Εκπαίδευση

Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε διοργανώνει μέσω του τμήματος Automation & Power Academy, εκπαιδεύσεις στους τομείς του αυτοματισμού, της κίνησης και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας . Οι εκπαιδευτές είναι μηχανικοί με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας με αποτέλεσμα οι εκπαιδεύσεις να έχουν περισσότερο πρακτικό και λιγότερο θεωρητικό προσανατολισμό. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται σε σύγχρονο training center που διαθέτουμε.