Η εταιρία μας απασχολεί μηχανικούς με εξειδίκευση σε βιομηχανικές εφαρμογές. Η διοίκηση της εταιρίας μας αποτελείται από μηχανικούς με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας.