Ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις

Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε με την μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει και το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για βιομηχανικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε για συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοματισμού, κίνησης και εξοικονόμησης ενέργειας τις ακόλουθες υπηρεσίες.

  • Σχεδιασμό του συστήματος
  • Κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων (διανομής, αυτοματισμού, κίνησης)
  • Προγραμματισμό PLC, Scada, Inverter, Servo, Robotics
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
  • Θέση σε λειτουργία του συστήματος

Ενδεικτικές εφαρμογές

integrated-1

Σύστημα αυτοματισμού και κίνησης με safety σε βιομηχανική πρέσσα

integrated-2

Σύστημα safety PLC και κίνησης σε μηχανή παραγωγής

integrated-3

Σύστημα αυτοματισμού και κίνησης αντλιοστασίου

integrated-4

Σύστημα διανομής ισχύος

integrated-5

Σύστημα αυτοματισμού βιομηχανικού καυστήρα αερίου

integrated-6

Σύστημα αυτοματισμού, κίνησης με scada για βιομηχανική παραγωγή

20191002_163807

Σύστημα παραγωγής θερμού αέρα για βιομηχανία παραγωγής σωλήνων