Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε είναι προμηθευτής των περισσότερων μεγάλων Βιομηχανιών στην Ελλάδα και αρκετών εταιριών στο εξωτερικό.

dei
eydap
aget
titan
halyps
coca-cola
fage
fix
heineken
louli
metka
motor_oil
terna
viohalco
elpe