Προϊόντα

    Εμπορευόμαστε ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα για βιομηχανικό αυτοματισμό, έλεγχο και κίνηση.
    Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε ζητήσεις για 90 μάρκες προϊόντων. Μέσω του σύγχρονου logistic center μας πετυχαίνουμε γρήγορους χρόνους παράδοσης. Μέσω των έμπειρων μηχανικών μας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα που διαθέτουμε τόσο κατά τη φάση της ζήτησης, όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής.