Υπηρεσίες

Η Αυτοματισμοί και ισχύs Α.Ε. μέσω της σύναψης συνεργασιών που έχει πετύχει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και μέσω του εξειδικευμένου προσωπικό που απασχολεί είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για βιομηχανίες όπως:

  • Επισκευές σε βιομηχανικά ηλεκτρονικά μέσω της αντιπροσώπευσης της εταιρείας UNIS GROUP που διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και παγκόσμια παρουσία. Αναλυτικά για τις υπηρεσίες επισκευής βιομηχανικών ηλεκτρονικών μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω της εξειδικευμένη ιστοσελίδας που διατηρούμε σε συνεργασία με την UNIS GROUP.
  • Προγραμματισμός / θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και κίνησης.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανικούς χώρους.
  • Μελέτες αναβάθμισης συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενδεικτικές εφαρμογές

20191001_082202

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας

20191001_085807

Αντικατάσταση inverter κίνησης με νέας γενειάς inverter