Ενημέρωση σχετικά με COVID-19

  Παρόλο που η χώρα μας αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID-19) του κορονοϊού (SARS-CoV-19), η Automation & Power A.E. δεσμεύεται να στηρίζει την επιχείρησή σας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πανδημίας και να παραμένει δίπλα σας με συνέπεια στις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή.

  Στο πλαίσιο των κρίσιμων εξελίξεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα μας, η Automation & Power A.E. λειτουργεί σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες της τοπικής κυβέρνησης και των αρχών δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο. Σαφέστατα, η υγεία τόσο των εργαζομένων της Automation & Power A.E. όσο και των εργαζομένων σας παραμένουν σε πρώτη προτεραιότητα.

  Έχουμε υιοθετήσει μία σειρά προληπτικών μέτρων που στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων μας, στην αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και υποστήριξη των πελατών μας, αλλά και στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης του COVID-19.

  Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτήν την περίοδο κρίσης είναι κρίσιμο να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας και να σας βοηθήσουμε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε. Παράλληλα, έχουμε θέσει σε εφαρμογή πρακτικές για να συμβάλλουμε στον μετριασμό της κατάστασης με στόχο τη μείωση της πιθανής μετάδοσης. Διαθέτουμε εκτεταμένες δυνατότητες συνεργασίας στο διαδίκτυο προκειμένου οι υπάλληλοί μας να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και μαζί με εσάς και τους προμηθευτές μας.

  Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας κάποιοι εργαζόμενοι μας, έχοντας εξοπλιστεί πλήρως, εργάζονται απομακρυσμένα, ενώ παράλληλα θα υφίσταται προσωπικό στις εγκαταστάσεις μας, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

  Ως εκ τούτου η λήψη των παραγγελιών σας συνεχίζεται κανονικά είτε τηλεφωνικά, είτε με fax, είτε με email στο sales@automation-power.gr. Επίσης οι αποστολές των παραγγελιών σας θα γίνονται με δικά μας μέσα και σε συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες.

  Επιπρόσθετα, τα στελέχη μας δεν θα συμμετέχουν σε συναντήσεις και επαγγελματικά ταξίδια, με σκοπό τον περιορισμό των προσωπικών επαφών. Ωστόσο, όλες οι απαραίτητες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα τηλεδιάσκεψης.

  Η διοίκηση της Automation & Power A.E.  βρίσκεται συνεχώς σε επιφυλακή παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να επανεκτιμά συνεχώς την κατάσταση με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα ώστε να ανταποκριθεί καταλλήλως στην κρίση.

  Επικοινωνήστε με την ομάδα της Automation &Power A.E.  με τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις.