Πιστοποιημένος συνεργάτης GEFRAN

    Η Αυτοματισμοί & Ισχύς Α.Ε. είναι πλέον πιστοποιημένος συνεργάτης της GEFRAN. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας επίσκεψης στην έδρα της GEFRAN παραλάβαμε από τον κ. Christian Pampallona, Γενικό Διευθυντή του τομέα drives & motion, την πιστοποίηση μας ως πιστοποιημένος συνεργάτης της GEFRAN. Ευχαριστούμε τη διοίκηση της GEFRAN για αυτή την αναγνώριση, η οποία είναι μια άλλη απόδειξη ότι η Αυτοματισμοί & Ισχύς Α.Ε είναι ο βιομηχανικός σας συνεργάτης.