Επέκταση συνεργασίας με GEFRAN

    H Αυτοματισμοί & Ισχύς Α.Ε. και η GEFRAN αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, εκτός από τα βιομηχανικά inverter και στα βιομηχανικά αισθητήρια. Οι αισθητήρες θέσης, πίεσης, θερμοκρασίας, δυναμοκυψέλες καθώς και οι PID ελεγκτές της GEFRAN θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα μέσω ττης Αυτοματισμοί & Ισχύς Α.Ε. Για το λόγο αυτό επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο GEFRAN στο Provaglio και εντυπωσιάστηκαμε από την ποιότητα και την τεχνολογία των αισθητήρων GEFRAN.